Over VFBV

De Vereniging van Fysiotherapeuten binnen het Betaald Voetbal (VFBV) is een actieve vereniging die zich richt op de belangen en kennisvermeerdering voor alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen het betaald voetbal. Dus niet alleen voor de fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij de A-selectie maar juist ook voor de fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij de jeugd- en vrouwenafdeling van een BVO. De VFBV is sinds 1993 actief.

 

Hoofdtaken

  1. Het adviseren en bevorderen van een betere rechtspositie van fysiotherapeuten binnen de BVO’s.
  2. Het ontwikkelen van de sportfysiotherapie binnen het betaalde voetbal.

Acties

De VFBV tracht deze doelstellingen middels een aantal acties te bereiken, zoals:

  • Het organiseren van een jaarcongres met actuele specifieke onderwerpen. Met onder andere voordrachten van toonaangevende sprekers die hun sporen binnen het voetbal c.q. sport verdiend hebben.
  • Het organiseren van een ledenvergadering waarbij actuele onderwerpen ter tafel komen of ingebracht kunnen worden.
  • Het organiseren van cursussen in samenwerking met bestaande gespecialiseerde opleidingen.

Tijdens de ledenvergadering wordt ook een vakinhoudelijk deel georganiseerd. Tevens werken we nauw samen met de ‘Club van Clubartsen en Consulenten (CCC)’ ter bevordering van de medische kennis in het betaald voetbal.

Dialoog

Daarnaast probeert het bestuur een open dialoog met zijn leden te hebben, zodat zaken die jou bezig houden ingebracht en besproken kunnen worden. Het bestuur houdt je op de hoogte middels het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief en via onze website. Door in contact te blijven met de leden houdt het bestuur een goed beeld van wat er speelt en waar behoefte aan is. Transparantie, netwerken, begrip voor elkaars positie en het uitwisselen van kennis zijn hierbij belangrijke zaken waar wij voor staan.

Gesprekspartner

De VFBV is een gesprekspartner van de KNVB en de directies van de BVO’s ter bevordering van de rechtspositie van de fysiotherapeut werkzaam in het betaald voetbal. Een goede positie betekent namelijk werkplezier en continuïteit. Daarmee zorgen we er met zijn allen voor dat de huidige kennis binnen het betaald voetbal aanwezig blijft en zelfs verbeterd kan worden.

Voor jou

De VFBV wil er zijn voor jou. De VFBV is tenslotte van en voor jou. Samen komen we tot een sterke organisatie en een duidelijke en geaccepteerde positie. Daarvoor hebben wij als bestuur jou wel nodig!

Meld je aan als lid via de website.

Word lid van de VFBV en denk en praat mee. Niet alleen met ons, maar vooral ook met je collega’s in het betaald voetbal!