Najaarscongres 19-11-2014, Almere City, Almere

Op 19 november a.s. waren wij te gast in het station van Almere City FC voor de najaarsbijeenkomst van de VFBV. Onderstaand de sprekers en hun presentaties.


WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA
teunissen De huidige stand van zaken mbt de wetenschappelijke state of the art voor Cryo-, thermo- en compressietherapie”; Lennart Teunissen, docent-onderzoeker | Projectleider SaxionBewegingswetenschapper Lennart Teunissen is als onderzoeker/projectleider op het gebied van technologie in de sport en sportfysiotherapie verbonden aan Saxion Hogeschool in Enschede. Hij promoveerde in 2012 op het thema lichaamstemperatuur bij inspanning (VU Amsterdam/TNO Soesterberg) en zal tijdens zijn presentatie ingaan op koude en warmte interventies in het voetbal. Hierbij zal met name aandacht zijn voor lokale koude/warmte applicatie bij blessures. Wat weten we over de fysiologische effecten en zijn er mogelijkheden voor optimalisatie?Contact: l.p.j.teunissen@saxion.nl
Edwin visser Begeleiding Davis Cup Team NL en Scapino Ballet Rotterdam; Edwin Visser, sportfysiotherapeut / MMTEdwin is sinds 2009 werkzaam voor Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil. Hij heeft zijn opleiding voor Fysiotherapie gevolgd bij de internationale hogeschool voor fysiotherapie Thim van der Laan en is cum laude afgestudeerd in 2001. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd in Sportfysiotherapie en is in 2003 afgestudeerd. In 2010 heeft hij een master studie behaald in de Manuele Therapie, en in 2011 heeft hij een opleiding gevolgd voor musculoskeletale echografie. Naast de paramedische begeleiding van het Scapino Ballet Rotterdam is hij ook werkzaam voor de KNLTB waar hij de begeleiding van het Fed Cup team en Davis Cup team verzorgt. Ook het ABN Amro tennistoernooi wordt door hem begeleid.
RAYMOND MEYER Medische begeleiding bij het WK voetbal: ervaringen uit Brazilië; Raymond Meyer, sportfysio-manueel therapeut SMC KNVBRaymond Meyer is werkzaam als fysiotherapeut op het Sport Medisch Centrum KNVB. Omdat de sportartsen, (sport)fysiotherapeuten en manueeltherapeuten bij het SMC KNVB onder één dak werkzaam zijn, vindt snel (multidisciplinair) overleg plaatsvinden tussen de verschillende disciplines. Raymond hoorde afgelopen zomer bij de medische staf die het Nederlands Voetbal Elftal begeleidde in Brazilie. Over deze belevenissen zal hij vertellen.Raymond is tevens bestuurslid van de VFBVContact via: info@vfbv.nl
PRESENTATIE VERKORTE TOPSPORTOPLEIDING ; Hans Bloo, bestuurslid Wetenschap en scholing NVFS
Hans Bloo is sportfysiotherapeut / bewegingswetenschapper. Hans zal uitleg geven over de stand van zaken en het beleid van NVFS, de opleidingen en over de samenwerking met VFBV. Daarnaast zal hij vertellen over de ontwikkelingen rond het vormen van de sportzorgketen en over de mogelijkheden voor de topsportfysiotherapeuten en allround therapeuten om van 2015-2020 te participeren in EVC trajecten en masterscholingen.Contact via: info@nvfs.nl