Leden van verdienste

LEDEN VAN VERDIENSTE / ERELEDEN

Rob Ouderland, erelid

ROB OUDERLAND, ERELID. FRANK VAN DEURSEN, ERELID

RINUS LOUWERS, LVV

MARC VAN DEN INGH, LVV

HANS WILTENBURG, LVV