Lid worden

Vul onderstaand formulier in om uw lidmaatschap te bevestigen.

Contributie:
Het jaarlidmaatschap van de Vereniging Fysiotherapeuten Betaald Voetbal bedraagt € 115,- per jaar. Door akkoord te gaan, verleent u machtiging aan de VFBV om het verschuldigde bedrag jaarlijks van uw rekening te incasseren.
Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan per jaar beëindigd worden en dient schriftelijk aan de secretaris van het bestuur, de heer R. Meyer, p/a Van Rijckevorsellaan 31, 5066 BR Moergestel kenbaar te worden gemaakt voor 30 juni.